- Circuit Fer - X Vertical Quiri

Data: 14 de maig
Lloc: Noves de Segre - Sant Quiri

Més informació:
www.verticalquiri.com
www.circuitfer.cat