- CLASSES D'ESQUÍ DE FONS PER A ADULTS

Dades: 20 de gener, 17 i 24 de febrer i 3 de març

Inscripcions: Local social del CEFUC (Carrer Sant Just, 6, de la Seu d'Urgell) de 19.30 a 21.00 h. Pàgina web: www.cefuc.com. Correu electrònic: clubesquidefons@gmail.com