- PRESENTACIÓ DEL LLIBNRE "PARAULA DE NARGÓ", DE RAMON MINOVES, A LA SEU D'URGELL