- SESSIÓ INFORMATIVA: NOVETATS I QÜESTIONS D'ACTUALITAT EN L'ÀMBIT LABORAL RELATIVES A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS