El Consell Comarcal de l’Alt Urgell canvia l’enllumenat per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica

L’actuació s’ha portat a terme a la seu de la institució, al CDIAP i a l’EDAR

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha finalitzat el canvi d’enllumenat a l’edifici seu de la corporació, al Centre d’Estimulació Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) i a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Montferrer, amb la qual cosa a partir d’ara assolirà més d’un 50% d’estalvi energètic per aquest concepte. L’actuació forma part del projecte Impulsa Energia, finançat amb els fons europeu FEDER, i que abasta la substitució de l’enllumenat públic de tota la comarca. La inversió total ha estat de 27.588 euros.

Tant a l’edifici seu del Consell Comarcal com a les dependències del CDIAP, situades al carrer de l’Orri de la Seu d’Urgell, s’han substituït les lluminàries existents de tubs fluorescents convencionals T8 i làmpades halògenes lineals i dicroiques per equips amb tecnologia LED. A part de l’estalvi energètic, un altre dels aspectes positius del canvi d’enllumenat és la millora lumínica de rendiment i tonalitat de la llum.

A les instal·lacions de l’EDAR de Montferrer s’ha millorat l’enllumenat exterior de tota la parcel·la en substituir les lluminàries de vapor de sodi de 125 watts per lluminàries de vials de LED de 50 watts. A més a més de l’estalvi en el consum d’energia, l’actuació ha permès complir amb el que disposa la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, de tal manera que es redueix notablement la contaminació lumínica de les anteriors lluminàries, ja que es tracta d’una zona de protecció E2 en sòl no urbanitzable.

L’Alt Urgell, 19 de març de 2021