El Consell Comarcal de l’Alt Urgell està impulsant un seguit de mesures per fer front als efectes del Covid-19

Participa en diversos programes de la Generalitat i la Diputació de Lleida

El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha posat en marxa tot un seguit d’iniciatives per tal de donar suport als diversos col·lectius socials que s’estan veient afectats per la pandèmia del coronavirus Covid-19. En aquest sentit, l’ens comarcal s’ha adherit a diversos programes impulsats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i per la Diputació de Lleida, els quals van adreçats, d’una banda, a persones en situació de vulnerabilitat i, de l’altra, a l’elaboració de plans de reactivació econòmica. Aquestes accions van ser exposades per la presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, durant el ple que va tenir lloc aquest dijous.

El Consell Comarcal ha signat l’addenda al contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per adequar les actuacions d’ambdues administracions a les noves realitats i a la millora dels Serveis i, d’aquesta manera, poder implementar mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia. Aquestes mesures abasten, en el cas de l’Alt Urgell, els serveis d’atenció domiciliària i els sistemes de resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència masclista i per als seus fills i filles. En el primer cas, el Consell Comarcal gestiona una subvenció del departament de 22.843 euros i, en el segon, de 1.120 euros.

Quant a les subvencions de la Diputació de Lleida en relació al servei de teleassistència i urgències socials, el Consell Comarcal disposarà de 42.279 euros, dels quals se’n destinarà 28.510 a urgències socials i 13.769 al servei de teleassistència. Pel que fa a l’àmbit de la salut, la Diputació ha atorgat a l’Alt Urgell un total de 34.000 euros per a actuacions en diversos àmbits.

D’altra banda, el Consell Comarcal ha sol·licitat una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a través de la convocatòria extraordinària del programa Treball i Formació, per poder contractar 5 persones durant 9 mesos per a tres projectes diferents: manteniments de senders i treballs forestals, aliments per la solidaritat i digitalització i suport de gestió al CETAP.

El Consell de l’Alt Urgell contractarà dues persones i una consultoria per a l’elaboració d’un pla de reactivació econòmica a la comarca, gràcies a la subvenció obtinguda de la convocatòria demesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Finalment, pel que fa a les beques socioeconòmiques de menjador escolar per al curs 2020-2021, el Consell Comarcal ha rebut 336 sol·licituds, una cinquantena més que el curs anterior. En aquests moments es troben en procés de revisió.

La presidenta del Consell Comarcal, Josefina Lladós, ha assegurat que “estem amatents a les línies de subvenció que estan posant en marxa les diverses administracions per tal de poder-nos presentar a totes i, d’aquesta manera, disposar de recursos suficients per desplegar els programes i les actuacions que facin falta per ajudar les persones que més ho necessiten i per revertir, tan aviat com sigui possible, la crisi econòmica provocada per la pandèmia”.

L’Alt Urgell, 31 de juliol de 2020