El projecte Pirinnowa’tt Pirineu Sostenible es marca com a prioritats el vehicle elèctric i l’autoconsum fotovoltaic

La iniciativa, compartida per l’Alt Urgell i el Ripollès, té com a objectiu prioritari el foment de l’eficiència energètica

Les comarques de l’Alt Urgell i el Ripollès acaben de posar en marxa, de manera conjunta i coordinada, el projecte Pirinnowa’tt: Pirineu Sostenible en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La iniciativa dona continuïtat a les que s’han vingut desenvolupant els dos darrers anys en el terreny de l’eficiència i l’estalvi energètics i del foment de les energies renovables, amb un notable èxit.

El projecte, liderat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, té entre els seus objectius principals el foment de noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles, l’assessorament a entitats i empreses per promoure actituds energèticament responsables; el foment de l’energia solar fotovoltaica i la seva implantació en empreses i institucions i la formació en matèria d’estalvi i eficiència energètica per a empreses i persones en situació d’atur.

Les línies de treball s’estructuren en dos programes: el d’innovació en l’ocupació i el d’innovació en el teixit productiu. El primer consisteix en una capacitació adreçada a persones aturades i especialitzada en estalvi energètic i en la instal·lació dels elements que fan possible aquest estalvi. El segon programa inclou diverses accions, entre les quals destaquen l’assessorament i la gestió de la comptabilitat d’energia i aigua, tant a ens locals com a particulars en situació de pobresa energètica; l’assessorament i el foment de la implementació d’energies renovables i el vehicle elèctric a ens locals i empreses; l’edició d’una guia comarcal d’instal·ladors d’energies renovables i la dinamització del sector forestal.

El president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, Jesús Fierro, considera que “la implementació de les energies renovables és bàsic per al present i el futur d’un territori com el Pirineu, que disposa de grans actius com la biomassa forestal i que ha de vetllar pel seu desenvolupament sostenible”. És per això que el projecte Pirinnowa’tt “és una eina clau per disposar de les eines que ens permetin avançar cap a aquest horitzó”.

 

L’Alt Urgell, 2 de febrer de 2018