Els ajuts socioeconòmics de menjador escolar han passat del 50% al 70% el curs 2020-2021

Tant el transport com els menjadors escolars de l’Alt Urgell, a punt per iniciar el curs amb les mesures anti-covid preparades

El curs escolar 2020-2021 començarà el proper 14 de setembre, adaptant-se a la situació de COVID tant en els menjadors, com en el transport escolar. Pel que fa al transport escolar, aproximadament uns 400 alumnes de transport i menjador obligatori faran ús de les 15 línies que existeixen a la comarca.

A més a més, s’han rebut més de 50 sol·licituds de transport de pagament, les quals han estat totes acceptades i queden places disponibles. Al llarg d’aquest curs escolar se seguiran revisant els empadronaments de les famílies de transport i menjador obligatori que no compleixin els requisits establerts.

Des del Departament d’Educació es va comunicar als consells comarcals que el transport escolar pot tenir una ocupació del 100% i que els alumnes han d’anar tot el trajecte amb mascareta. Al llarg de tot el curs escolar tindran un seient concret assignat.

Pel que fa als menjadors escolars, es mantindrà l’estructura dels grups estables que s’han generat dins els centres educatius. Entre d’altres mesures, els equips de cuina, neteja i monitoratge han tingut formacions específiques per adaptar-se a la situació actual, s’han reforçat alguns equips de monitoratge, i tant alumnes com el personal dels menjadors hauran de dur mascareta tota l’estona de menjador.

Respecte els ajuts socioeconòmics de menjador, actualment, es disposen de 345 sol·licituds presentades, de les quals 291 ja tenen un ajut del 70% adjudicat, 14 del 100%, 15 han estat denegades per superar el llindar de renda familiar, 2 han estat denegades per superar el llindar de volum de negoci i 3 tenen irregularitats amb Hisenda. Resten 20 ajuts per resoldre per manca de documentació per part dels sol·licitants. L’import màxim previst amb els 305 ajuts resolts favorablement ascendeix a 241.343,52 euros. Aquest import anirà incrementant al llarg del curs escolar, amb les noves resolucions. Durant tot el curs escolar es podran sol·licitar ajuts de menjador en determinades situacions (variació en els ingressos familiars, noves matrícules, etc.).

L’Alt Urgell. 9 de setembre de 2020