L’Alt Urgell emprèn els programes ocupacionals de l’any 2019

L’objectiu és la inserció laboral de persones desocupades, prioritzant diferents programes d’acord amb les franges d’edat

Per aquest any, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell implementarà dos nous programes d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya, anomenats “Projecte Singulars” “30 Plus” i“Referent d’Ocupació Juvenil, finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

La finalitat del Projecte Singulars és donar cabuda a aquells projectes que promoguin la millora de l’ocupabilitat de les persones joves i n’incentivin la seva contractació laboral. Els destinataris són joves entre 16 i 29 anys, amb o sense estudis, en situació d’atur i inscrites prèviament al Registre de Garantia Juvenil. El programa se centra en el sector de la indústria alimentaria i proporcionarà a aquests joves, entre d’altres recursos, l’orientació i la formació professionalitzadora necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

L’objectiu del programa 30 Plus és la inserció laboral de persones en situació de desocupació de 30 anys i més, proporcionant-los entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. Cadascuna de les persones que participin en aquest programa rebrà les següents actuacions ocupacionals: experiència professional mitjançant un contracte laboral, formació vinculada al contracte de treball i acompanyament en el procés de contractació i formació.

L’objectiu principal del programa Referent d’Ocupació Juvenil és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional mitjançant el treball en xarxa i transversal entre els diferents dispositius que treballen amb persones joves, per tal d'oferir els recursos més convenients en funció de les casuístiques personals i/o socials de cadascú, mitjançant l'establiment d'unes unitats especialitzades en el territori.

Prèviament al desenvolupament d’aquestes actuacions, el Consell Comarcal està realitzant tasques de prospecció empresarial amb la finalitat de conèixer les necessitats formatives i de contractació de les empreses del territori. Les empreses interessades poden respondre l’enquesta a través de l’enllaç web: http://bit.ly/prospeccioalturgell19

Les persones que vulguin rebre més informació de les condicions del programa, poden adreçar-se a les tutores dels programes a través del correu electrònic: gguardia@ccau.cat (Gemma Guàrdia) - Projecte Singulars, lcarchat@ccau.cat(Lourdes Carchat) - 30 Plus i bribas@ccau.cat (Berta Ribas) - Referent d’Ocupació Juvenil. També a través dels telèfons 973 355 798 – CETAP (Pl. De les Monges ·Edifici Les Monges, 3a Planta, La Seu d’Urgell) o a l’Oficina Jove: 973 355 608.

L’Alt Urgell, 29 de gener de 2019