Un total de 28 projectes empresarials opten als ajuts de la nova convocatòria Leader a l’Alt Urgell i la Cerdanya

La inversió sol·licitada supera els 4 milions d’euros

La força de l’emprenedoria rural a l’Alt Urgell i la Cerdanya s’ha visualitzat en la darrera convocatòria dels ajuts del programa Leader, que va finalitzar el passat 22 de febrer i a la qual s’han presentat 28 projectes de molt diverses característiques i alguns d’ells amb un caràcter marcadament innovador. La suma de les inversions previstes en l’execució d’aquests projectes és de 4.334.086 euros.

Entre els projectes presentats en destaquen la creació de projectes relacionats amb l’elaboració i la comercialització de productes agroalimentaris locals, l’obertura de nous establiments de turisme rural i la creació de centres i espais vinculats al patrimoni natural. Altres sol·licituds de subvenció fan referència a centres esportius i a l’ampliació i millora d’activitats econòmiques ja existents.

Un gruix important dels projectes presentats correspon a obres i equipaments de millora energètica, centrats sobretot en la instal·lació de calderes de biomassa en substitució de les de gas-oil en establiments turístics en funcionament.

La majoria de les sol·licituds presentades demanen el màxim establert a la convocatòria d’ajuts (que és en general del 40%) amb un màxim de 200.000 euros  i això fa que l’import d’ajut sol·licitat ascendeixi a més d’un milió i mig d’euros per aquest territori tot i que el pressupost actualment disponible és de 470.000 euros.

Tot i així, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat estudia l’opció d’una segona convocatòria Leader aquest any, la qual es podria convocar a l’estiu, tot i que, a hores d’ara, és només una possibilitat i no hi ha res confirmat.

En opinió del president del Consorci Alt Urgell-Cerdanya, Jesús Fierro,  “els projectes presentats són una mostra de l’interès d’aquest territori pels ajuts Leader que cofinança el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i la Comissió Europea a través del FEADER i que, per tant, cal continuar treballant i sumant esforços per tenir aquest tipus de programa a l’Alt Urgell i la Cerdanya de cara als propers anys.”

Foto: Reunió del Consorci Alt Urgell-Cerdanya (Arxiu).

La Seu d’Urgell, 28 de febrer de 2014