LGBTI

NOTA INFORMATIVA NÚM.302
22/12/2017

Fins al 15 de gener, els veïns i veïnes de la comarca poden respondre un dels tres qüestionaris per a detectar les necessitats i la situació en què viuen les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i que a la comarca.

L’Alt Urgell promourà la implementació de la llei que garanteix els drets de LGBTI

L’Alt Urgell promourà la implementació de la Llei 11/14 en tots aquells continguts que siguin competència local (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de les contractacions mitjançant un pla local de polítiques públiques LGBTI.

En aquest sentit, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a través del Consorci d’Atenció a les Persones, ha iniciat la fase de diagnosi per a l'elaboració del Pla comarcal d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere.

Fins al 15 de gener, les persones que viuen a l’Alt Urgell poden respondre un dels tres qüestionaris per a detectar les necessitats i la situació en què viuen les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queer a la comarca. Els qüestionaris estan disponibles a la web http://colorsdeponent.cat/enquestes/. L’Associació Colors de Ponent, col·lectiu LGTBIQ de Lleida, col·labora en la fase d’estudi.

Es poden contestar les enquestes en els següents enllaços:

Per més informació podeu adreçar-vos al correu igualtat @ capau.cat, i a l’àrea d’igualtat del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.

Posteriorment, el següent pas serà realitzar entrevistes personalitzades a  persones claus, així com la celebració de tallers de participació ciutadana.

Recordem que la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, especifica a l’article 3.2, que la Generalitat i els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta Llei i promoure les condicions per fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius