CONSELLERS COMARCALS 2015-2019

       Els membres del ple del Consell Comarcal del mandat 2015-2019 són:

       Convergència i Unió

                                   
           Jesús Fierro Rugall                      Ricard Pérez Llordes              Anna Isabel Manrique Pérez           Cristina Barbens Casals

                                   
            Rosa Andorrà Nicola                     Andreu Marsà Viles                    Dolors Espluga Espluga                    Carme Valls Piera

                        
          M. Carme Ribó Domenjó                 Ernest Garcia Ferras                     Rosa Fàbrega Romà

     Esquerra Republicana de Catalunya

                        
     Francesc Viaplana Manresa           Francesc Canillo Cadena          Bernabé Hernández Hernando

                                
         Sergi Parramon Garcia                     Carme Lostao Otero                   Anna Bonet Peláez
                                                    alta( 24/11/2016)                     baixa (13/10/2016)

      Candidatura de Progés

                       
         Ma Dolors Vidal  Guiu                  Antoni Fiol Colomar                    Joan Barrera Aranda