Oficina local habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Urgell té assignades les funcions d'informació i tramitació dels ajuts que la Generalitat destina a la rehabilitació d’habitatges, l’assessorament en la confecció dels expedients i els informes tècnics previs, així com el seguiment dels expedients administratius.

Tanmateix també s’ofereix al ciutadà el servei de tramitació administrativa de les cèdules d’habitabilitat i compta amb el personal especialitzat per divulgar i informar sobre els diferents Plans de l’Habitatge que han existit des de l’any 1990 fins a l'actualitat:

Per a més informació sobre: