- II PIRINEUS SOCCER CAMPUS, A LA SEU D'URGELL

Dates:
1r torn: Del 27 de juny a l'1 de juliol
2n torn: Del 4 al 8 de juliol
3r torn: Del 11 al 15 de juliol.

Més informació i inscripcions: fcpirineus@gmail - tels. 722 410 334 i 620 590089