El Consell

Benvinguts al Consell Comarcal de l'Alt Urgell. Estem al vostre servei. Som una entitat local de caràcter territorial formada per l'agrupació dels 19 municipis de l'Alt Urgell.

L'organització territorial comarcal de Catalunya fa possible l'eficàcia, la descentralització i la participació en la prestació dels serveis públics, tant de caràcter supramunicipals com per delegació de competències d'altres ens com són la Generalitat de Catalunya o la pròpia Diputació de Lleida.

El Consell Comarcal de l'Alt Urgell va ser constituit el 9 de març de 1988 a la Seu d'Urgell, després de l'aprovació de llei d'organització comarcal de Catalunya.