El Consell Comarcal de l’Alt Urgell ampliarà la prestació de serveis als ajuntaments

El projecte de la planta de biomassa es redimensiona amb l’entrada de la iniciativa privada local.

Els ajuntaments de l’Alt Urgell que ho desitgin podran acollir-se a nous serveis supramunicipals que oferirà pròximament el Consell Comarcal. Per tal d’analitzar-ne la viabilitat, entre els mesos de juny i desembre d’enguany es farà una prova pilot de servei de gestió comptable en un ajuntament petit de la comarca. Durant el mateix període es faran també proves pilot dels serveis de gestió fiscal i laboral en dos ajuntaments més. Tots aquests serveis es cobriran amb personal de l’actual plantilla del Consell Comarcal.

Aquestes seran les primeres accions que s’emprendran de resultes de l’enquesta sobre serveis supramunicipals que s’ha fet a tots els ajuntaments de la comarca i que avui ha estat presentada en el transcurs del Consell d’Alcaldes que ha tingut lloc a Oliana.

L’enquesta ha servit per avaluar el grau d’utilització, per part dels ajuntaments, dels serveis que presta el Consell Comarcal i, també, per conèixer les necessitats municipals de nous serveis. En aquest sentit, el president del Consell, Jesús Fierro, ha reconegut que “cal millorar la comunicació amb els ajuntaments perquè siguin coneixedors de tot el que el Consell Comarcal pot fer per ells” i ha afegit que “alguns departaments de l’ens, com ara els serveis tècnics, s’adaptaran a les noves necessitats dels ajuntaments”.

La biomassa, un actiu de futur per a l’Alt Urgell

En un altre ordre de coses, el Consell d’Alcaldes ha abordat el projecte de planta de biomassa, que es va haver d’aturar en desvincular-se’n el soci privat majoritari. Després d’analitzar i valorar diverses opcions per reemprendre’l, s’ha optat per la que, tot i tenir una envergadura menor que l’anterior projecte, és la que es considera més sòlida i viable.

La principal diferència és que el soci majoritari del nou projecte serà una empresa del sector forestal arrelada a la comarca des de fa molts anys. Es tracta de la serradora EFAUSA (Explotacions Forestals de l’Alt Urgell, SA), ubicada al municipi de Montferrer i Castellbò. La futura societat és oberta a la participació dels ajuntaments que en vulguin formar part i també hi incorporarà la Fundació Integra Pirineus, que ja compta amb una desena de persones amb risc d’exclusió social que treballen al bosc.

La Seu d’Urgell, 15 de maig de 2013