El Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell presenta la revista Igualtat

El servei d’Informació i atenció a les Dones de l’Alt Urgell (SIAD) presenta una nova publicació creada per donar a conèixer els serveis i professionals que treballen per a la promoció de la igualtat d’oportunitats a la comarca.

La revista, que pretén ser de caràcter bianual, compta amb la col·laboració dels serveis especialitzats, tant d’atenció a les persones, com de l’àmbit laboral  i de centres educatius, que treballen diàriament per prevenir les desigualtats. Es preveu que la revista compti també amb la col·laboració de testimonis que han patit un tracte diferenciat per ser d’un o un altre sexe o bé de persones víctimes d’algun tipus de discriminació.

La publicació també té l’objectiu de ser una eina útil per treballar les desigualtats en els centres educatius, ja que en l’entorn de l’ensenyament, és un dels àmbits on tindrà un incidència posterior més important.

Segons Anna Vives, Tinent d’Alcalde d’atenció a les persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell “la revista pretén incidir en tots els aquells aspectes de l’ésser humà que encara marquen una distància entre persones: el gènere, la raça, l’orientació sexual, la classe social….”

La Consellera comarcal de l’àrea d’atenció a les persones, Dolors Espluga ha explicat que en aquesta primera edició hi han participat el Servei d’Intervenció Especialitzada, l’Institut Aubenç d’Oliana, l’antropòloga Marta Pallarès, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, el cap de Pediatria dels Pirineus, Jordi Fàbrega, l’advocada Sonia Ribot i Mireia Pellicer, amb un article sobre el valor que transmeten els contes.

La distribució d’aquesta publicació es farà a diferents centres públics de la comarca: centres educatius, hospital, centres d’atenció primària, consultoris mèdics, ajuntaments, biblioteques, esplais, administracions i també a les Associacions de dones. A més a més, estarà a disposició de tothom a les pàgines web de l’Ajuntament de la Seu i del Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

El SIAD que ha estat l’encarregat d’aquesta edició,  és un servei públic, gratuït i confidencial format per un equip de professionals especialitzats, amb l’objectiu d’informar, assessorar i orientar a les dones de la comarca en tots aquells aspectes relacionats en l’exercici del dret de les dones en els diferents àmbits de la seva vida, ja sigui laboral, social, personal i familiar entre d’altres.

Actualment hi ha 7 ajuntaments de la comarca, juntament amb el Consorci d’Atenció a les Persones, adherits al III Pla comarcal per la Igualtat d’Oportunitats 2012-2015, que és el full de ruta que es marquen les administracions per pal·liar les desigualtats per raó de gènere.

La presentació ha estat a càrrec d’Anna Vives, Tinent d’Alcalde d’atenció a les persones de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i de Dolors Espluga, consellera comarcal de l’àrea d’atenció a les persones.

La Seu d’Urgell, 29 de juny de 2013

Consulteu aquí la revista