L’Alt Urgell s’acollirà a dos programes del Servei d’Ocupació de Catalunya

 

La iniciativa permetrà la contractació de 12 persones actualment a l’atur

L’Alt Urgell desplegarà a la comarca dos programes del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), els quals permetran la contracció, per un període de sis mesos, de 12 persones que actualment es troben en situació d’atur. Es tracta del programa de Col·laboració Social i el de Treball i Formació. La proposta ha rebut avui el vist-i-plau del Consell d’Alcaldes.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el conjunt d’accions que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en col·laboració amb altres institucions i entitats, està portant a terme per tal de fomentar la millora de l’ocupació a la comarca en l’actual context de crisi.

El programa de Col·laboració Social consistirà en la contractació de dues persones que treballaran en la digitalització de documentació dels ajuntaments de la comarca. El programa inclou també una formació prèvia. Els contractats hauran de ser preferentment majors de 45 anys en situació d’atur que cobrin la corresponent prestació, la quan continuaran percebent durant la vigència del contracte. El sou —un màxim de 400 euros— serà, per tant, un complement a la prestació per desocupació.

Per la seva banda, el programa de Treball i Formació farà possible la contractació de 10 persones, més grans de 30 anys i en situació d’atur, que actualment no rebin cap tipus de prestació. La seva feina, a jornada completa, consistirà en manteniment de senders, treballs forestals i via pública. Els treballadors s’organitzaran en brigades i desenvoluparan la seva activitat arreu de la comarca. Rebran també una formació prèvia sobre les tasques a realizar.

Totes aquestes contractacions es canalitzaran a través de l’oficina del SOC a l’Alt Urgell, ubicada a la Seu, la qual s’encarregarà de fer la selecció de candidats.

 

La Seu d’Urgell, 20 de setembre de 2013