Commemoració 30 anys Llei alta muntanya i consells comarcals de muntanya

El 9 de març de 2013, a La Seu d'Urgell, es va celebrar la commemoració de 30 anys de la Llei d'Alta Muntaya i dels consells comarcals de muntanya.

Manifest en defensa dels consells comarcals de muntanya.

 

25 anys de consells comarcal