Intervenció

El servei d’Intervenció  comarcal  s'ocupa de la gestió pressupostària de la corporació, i a tal efecte és l’encarregat de gestionar i coordinar els recursos econòmics del Consell, tant pel que fa al control dels ingressos que es reben, com al control de les despeses que es generen.

S’ocupa també de la formalització, intervenció i posterior pagament de les factures dels diferents serveis i del tracte amb els corresponents proveïdors.

A més a més també s'encarrega de:

  • Confeccionar el pressupost anual de l'entitat
  • Gestionar el control i ordenació de pagaments
  • Elaborar els comptes anuals
  • Formalitzar els llibres de comptabilitat
  • Assessorar els ajuntaments de la comarca en temes econòmics. http://www.ccau.cat/Agenda/2013/pressupost2013.pdf