CDIAP

El Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de l'Alt Urgell (CDIAP), és de carácter públic, universal i gratuït, adreçat a nens i nenes d’entre 0 i 6 anys que presenten dificultats o trastorns en el seu desenvolupament i/o es troben en situació de risc per arribar a partir-les, així com a les seves famílies.

L’objectiu: és ajudar a potenciar les capacitats del nen/a i minimitzar al màxim possible els seus déficits, suplir mancances, etc…, per tal de facilitar la maduració orgància i funcional de l’infant.

L’equip tècnic que composa el servei és pluridisciplinari, i està format per professionals de la neuropediatria, psicología, logopedia, fisioteràpia i treball social.


CONGRÉS SOBRE ATENCIÓ PRECOÇ I SALUT INFANTIL A ELX