Informació assessorament familiar

Servei adreçat a famílies en general, i especialment famílies monoparentals, adoptives, mares i pares d’infants i joves d’entre 6 i 18 anys que requereixin informació, orientació i atenció referent a conflictes personals, socials i familiars, o que presentin dubtes o preocupacions en l’educació dels seus fills i filles davant de qualsevol aspecte o temàtica.

S’adreça també a joves i adolescents que puguin necessitar informació, orientació i atenció referent a qualsevol tipus de conflicte personal, social o familiar.

A la vegada, pot consultar qualsevol professional en relació a l’infant o el jove i la seva família, que consideri que hi pot haver una situació de risc de patir un conflcite personal, social o familiar, o que detecti qualsevol indici de trastorn en el desenvolupament psicosocial i familiar dels mateixos.