Informació i mediació familiar

La mediació familiar és un mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, la persona mediadora, ajuda a les parts a cercar la millor solució per a tots.

Poden sol·licitar-la les persones unides en matrimoni, les que constitueixen una unió estable de parella i les que, sense ser-ho, tenen fills o filles en comú, també persones en conflicte per raó d’aliments o d’institucions tutelars.

El Punt d’informació de la mediació familiar a l’Alt Urgell,  en col·laboració amb el Centre de Mediació Familiars de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, dóna informació referent a la mediació familiar i ajuda en les gestions de sol·licitud d’un mediador quan les parts ho sol·liciten.