Pirinnowa’tt - Energia, aigua i ocupació al Pirineu - 2016

ENERGIA I AIGUA AL TERRITORI

Aquest gener 2017 s’ha iniciat el Projecte PIRINNOWA’T: energia, aigua i ocupació al Pirineu, en col·laboració amb l’Agència de Desenvolupament del Ripollès, en el marc de la convocatòria de projectes Innovadors i Experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya, expedient IE-23/16 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, del 7 d’octubre.

OBJECTIUS PRINCIPALS

 • Assessorar empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds energèticament responsables.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda i circular.
 • Formar empreses i persones en estat d’atur en matèria d’hidràulica i d’estalvi i eficiència energètica amb la fita de generar nous nínxols de mercat.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadores.
 • Posar en valor els recursos energètics i hídrics endògens del territori pirinenc.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Assessorar ens públics i empreses per a la seva consolidació promovent consums d’aigua i actituds econòmicament i energèticament responsables que puguin ser compartides i transposades a altres empreses i territoris.
 • Promoure l’emergència de l’economia verda mitjançant la potenciació d’empreses tradicionals; afavorint la circularitat de la mateixa i acostant i potenciant els agents propis de la cadena de valor.
 • Formar a tècnics municipals i empreses en matèria de gestió energètica i gestió integral del cicle de l’aigua amb la fita de millorar-ne la competitivitat i generar nous nínxols de mercat.
 • Capacitar persones en estat d’atur en matèria de gestió energètica, gestió i del cicle de l’aigua i operacions bàsiques de manteniment amb la fita de millorar da ocupabilitat de les persones dels territoris de muntanya d’acord als perfils detectats per a la creació de nous nínxols professionals.
 • Fomentar noves polítiques i dinàmiques territorials sostenibles mitjançant metodologies innovadors i que posin en valor els recursos endògens del territori i promocionant una nova cultura energètica, generant així noves oportunitats laborals.
 • Cooperar i transferir el coneixement del sector energètic i de gestió de cicle de l’aigua entre administracions públiques i empreses privades.

LÍNES DE TREBALL

Programa Innovació en el Teixit Productiu

 • Projecte 1. Gestió hídrica i energètica al Pirineu
  • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques en gestió hídrica i energètica.
  • Assessorament energètic i hídric a empreses.
  • Pobresa energètica.
  • Seminari: innovació en la gestió i control del cicle de l’aigua tant a nivell municipal com empresarial.
  • Seminari: innovació en estalvi i eficiència energètica. Telegestió.
  • Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua i anàlisi del seu potencial per a la creació de valor a les comarques del Ripollès i Alt Urgell.
  • Implementació de la telegestió com a font d’estalvi i millora de la competitivitat.

Programa Innovació en l’Ocupació

 • Projecte 2. Capacitació especialitzada en estalvi d’aigua i eficiència energètica
  • Nivell 1. Manteniment bàsic d’instal·lacions elèctriques i tèrmiques.
  • Nivell 2. Estalvi i eficiència en consums d’energia i aigua. Telegestió.

ACCIONS DESTACADES

 • Assessorament i assistència tècnica a entitats públiques.
 • Assessorament energètic i hídric a empreses.
 • Lluita contra la pobresa energètica.
 • Seminaris d’innovació en la gestió i control del cicle de l’aigua i d’innovació en estalvi i eficiència energètica.
 • Estudi de l’estat de la gestió del cicle de l’aigua a nivell municipal.
 • Implementació de la telegestió en un equipament públic.
 • Capacitació en estalvi d’aigua i eficiència energètica.
 • Promoció i difusió del projecte.

PirinnoWa’tt és un projecte subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals, expedient IE-20/15 regulat per l’Ordre EMO/315/2015, de 7 d’octubre.

BUTLLETINS

SEMINARIS

Contacte:

ALT URGELL: mediambient @ ccau.cat o 973 35 31 12 ext. 119
RIPOLLÈS: innovadors @ ripollesdesenvolupament.com o 972 70 44 99

Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Passeig Joan Brudieu, 15 · 25700 La Seu d’Urgell