Projecte RisqHydro: Xarxa Pirenaica de detecció de riscos hidrològics

OBJECTIUS

L’objectiu principal del projecte és establir un sistema de Xarxa monitoritzada de les capçaleres en zones de muntanya dels rius Garona, Noguera Pallaresa, Noguera Ribagorçana i Segre, respecte les dades climàtiques i hidrològiques amb el fi de detectar els riscos hidrológics de riuades i/o inundacions, establint un sistema d’alertes.

Per aconseguir l’objectiu principal s’ha executat:

  • Instal·lació d’una xarxa de 30 estacions amb sensors de nivell d’alçada de riu, temperatura d’aigua, humitat relativa, temperatura ambiental i també en llocs específics, sensors de pluviometria.
  • Creació d’una base de dades que registri en temps real la informació climatològica i hidrològica, de manera compatible amb els centres de coordinació, protecció i gestiós de riscos hidrològics.
  • Sistema d’avisos de riscos hidrològics consultable per estacions de mesura, on-line i en temps real, obert al públic en general.
  • Establir a posteriori una base tecnològica escalable dels models de predicció a mig i llarg plaç envers els riscos hidrològics al Pirineu.

PARTICIPANTS DEL PROJECTE

El líder del projecte europeu ha estat el Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, amb els socis següents:Consell General d’Aran

  • Consell Comarcal Pallars Sobirà.
  • Consell Comarcal del Pallars Jussà.
  • Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.
  • Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
  • Communauté de Comunes de Canton de St Beat.

TECNOLOGIA I SENSORS INSTAL·LATS A L’ALT URGELL

A l’Alt Urgell s’han instal·lat 3 sensors en diferents capçaleres i valls representatives dels possibles riscos hidrològics, bàsicament atenent zones amb activitats de lleure i turístiques properes a zones urbanes o habitades com són els campings o similars. En aquest cas, s’han ubicat a la Farga de Moles al par pel riu Segre, a la vall de la Vansa i Fórnols  al pas pel riu de La Vansa i a la vall del riu de Castellbó al pas pel mateix nucli.

Es mesura mitjançant ultrasons el nivell de la làmina d’aigua amb els paràmetres hidrològics de pluviometria, temperatura i humitat.

Les estacions monitoritzen les dades en temps reals sense necessitat de subministrament elèctric, alimentats amb una placa solar i bateria de llarga durada i reserva en cas de manca d’insolació, i sense necessitat de telecomunicacions fixes, dons es realitza mitjançant transmissió de dades amb mòdul  GSM.

Diferents usuaris poden accedir a la visualització de dades des de qualsevol dispositiu amb accés a internet, amb el registre d’usuaris amb necessitat d’alertes i avisos.

FINANÇAMENT

El projecte RisqHydro ha estat cofinançat amb l’ajut  de la 3era convocatòria d’INTERREG IV A Espanya – França de la CTP amb número de registre EFA288/11.

MÉS INFORMACIÓ

http://alturgell.smartyplanet.com
https://www.facebook.com/risqhydro/?fref=ts