POLÍTIQUES IGUALTAT

L’Àrea de promoció de la Igualtat s’ocupa de desenvolupar el IV Pla per a la Igualtat d’Oportunitats de l’Alt Urgell 2016-2019, que és l’eina de treball del Consell Comarcal de l’Alt Urgell a través de la qual es recullen les estratègies encaminades a assolir un model just de relacions socials entre dones i homes, mitjançant la definició d’objectius a curt i mitja termini.

El present Pla és el quart programa de polítiques d’igualtat impulsat pel Consell Comarcal, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’ Institut Català de les Dones, i la col·laboració dels ajuntaments, entitats, agents i centres educatius del territori.

Un dels objectius principals del Pla és eliminar qualsevol tipus de desigualtat o discriminació, per raó de gènere., així com prevenir i actuar contra la violència masclista, per tal d’aconseguir avenços en la seva eradicació definitiva, a través dels següents pilars ideològics

 • Apoderament
 • Igualtat de gènere
 • Igualtat d’oportunitats
 • Transversalitat
 • Diversitat
 • Participació Territorialitat

Una altra de les funcions d’aquesta àrea és la dinamització del teixit associatiu en aquest àmbit. Relacionar-se amb les entitats de dones de la comarca, i oferir-los-hi suport i assessorament en tots aquells aspectes que correspongui.

 

Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD):

Servei integral destinat a donar informació, assessorament i orientació a totes les dones de la comarca, en tots aquells temes d’interès per a elles.  Facilita el seu accés a diferents recursos del territori de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Ofereix també atenció psicològica i assessorament jurídic.
 

Les funcions del SIAD són:

 • Impuls i coordinació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats Dona-Home a la comarca de l’Alt Urgell
 • Suport i orientació a entitats, associacions i professionals en projectes i actuacions destinades al foment de la igualtat d’oportunitats i la promoció de les dones
 • Promoció de l’associacionisme i les xarxes etre les dones de la comarca
 • Organització d’activitats diverses d’interès per a les dones de la comarca i d’altres activitats i campanyes adreçades a la sensibilització envers la igualtat de gènere i de prevenció de la violència masclista
 • Commemoració del Dia de la Dona Treballadora (8 de març) i del Dia contra la Violència masclista (25 de novembre)

PROPOSTES I EXEMPLES PER INTRODUIR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

REVISTA IGUALTAT

Consulta la revista que editem des del Servei, titulada Igualtat i en la qual hi participen diferents professionals de la nostra comarca.

MEMÒRIES

MANUAL DE COMUNICACIÓ INCLUSIVA I NO SEXISTA

 

Contacte:
igualtat @ capau.cat
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 35 41 02

SIAD Alt Urgell