SAI LGBTI

Servei d’Atenció Integral de l’Alt Urgell (SAI)

L’Alt Urgell promou la implementació de la Llei 11/14, del 10 d’octubre, per a garantir els drets   de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals   i per a eradicar l’homofòbia,   la bifòbia i la transfòbia, en tots aquells continguts que siguin de competència local (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit de les contractacions mitjançant un pla local de polítiques públiques LGBTI, a través del Servei d’Atenció Integral de l’Alt Urgell (SAI).

El SAI de l’Alt Urgell forma part de la Xarxa Pública de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya.

Aquest recurs es crea per donar resposta a les situacions de discriminació, i també a qualsevol necessitat d'acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

A través d’aquest servei es promou la sensibilització i la informació a persones i entitats, per tal de visibilitzar  la diversitat d'orientació sexual i d'identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia.

En el SAI LGBTI pivoten les polítiques públiques locals, promovent la formació dels treballadors/es públics i el disseny i la implementació de les accions del Pla local LGBTI.

Aquest servei tramita la targeta sanitària amb el nom sentit i el certificat a les persones trans*, majors i menors d'edat. Per fer el tràmit, cal demanar cita prèvia al servei més proper al domicili,
Per més informació podeu adreçar-vos al correu igualtat @ capau.cat i a l’àrea d’igualtat del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.

Enllaços:

Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets   de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals   i per a eradicar l’homofòbia,   la bifòbia i la transfòbia

Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació

Xarxa SAI

https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/lgbti/xarxa-sai/

Contacte:
sai @ capau.cat
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 35 41 02