SIAD

Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD):

El Servei de Polítiques d’Igualtat és responsable del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) i del SAI (Servei d’Atenció Integral LGTBI)

El SIAD de l’Alt Urgell és un servei integral destinat a donar informació, assessorament i orientació a totes les dones de la comarca, en tots aquells temes d’interès per a elles.  Facilita el seu accés a diferents recursos del territori de tipus laboral, associatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

Ofereix també atenció psicològica i assessorament jurídic.

Les funcions del SIAD són:

  • Impuls i coordinació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats Dona-Home a la comarca de l’Alt Urgell
  • Suport i orientació a entitats, associacions i professionals en projectes i actuacions destinades al foment de la igualtat d’oportunitats i la promoció de les dones
  • Promoció de l’associacionisme i les xarxes etre les dones de la comarca
  • Organització d’activitats diverses d’interès per a les dones de la comarca i d’altres activitats i campanyes adreçades a la sensibilització envers la igualtat de gènere i de prevenció de la violència masclista
  • Commemoració del Dia de la Dona Treballadora (8 de març) i del Dia contra la Violència masclista (25 de novembre)
     

Contacte:
igualtat @ capau.cat
Centre Cívic "El Passeig" - Plaça Soldevila, 1 · 25700 La Seu d’Urgell · Tel. 973 35 41 02

SIAD Alt Urgell