Testament del clergue Pere de Bescaran

Data: 1218, gener 21

Resum del document:

Testament del clergue Pere de Bescaran. Demana ser enterrat sota el porxo de l’església de Sant Martí de Bescaran, al costat dels seus avantpassats. Fa diverses donacions a l’església de Bescaran i a altres esglésies de la rodalia, així com a la construcció del pont d’Estaó de la Seu d’Urgell i a les esglésies de Sant Jaume de Compostel•la, Sant Salvador d’Oviedo i Sant Domingo de la Calzada. També fa diverses donacions als membres de la seva família, entre ells els seus fills i “la mare dels seus fills”.

Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell, Col•lecció de pergamins, pergamí original, 525 x 370 mm., núm. 6.

Interès del document des de la nostra perspectiva històrica:

El testament de Pere Clergue té diversos punts d’interès que fan d’aquest un document singular. Entre altres qüestions, ens permet conèixer algunes especificitats del clergat rural del Pirineu al segle XIII, com ara el fet que vivien aparellats i tenien descendència amb relativa normalitat, o també que, almenys en aquest cas concret, coneixia i escrivia perfectament en llatí, ja que el testament és autògraf. D’altra banda, el document ens acosta de primera mà a una sèrie de particularitats de l’església romànica de Sant Martí de Bescaran, de la qual actualment només en resten els fonaments i el campanar de torre, com ara el fet que l’entrada estava precedida per un pòrtic on volia ser enterrat el rector, i que a l’absis, darrere de l’altar, hi havia un pantocràtor actualment desaparegut. Igualment, és sorprenent l’abast geogràfic d’algunes de les donacions fetes per Pere Clergue, que incorporen importants esglésies de referència del camí de Sant Jaume de Galícia.